"VRIJWILLIGERS AAN HET WERK"

In ons mooie gebouw heeft een flink aantal bewoners zich in de loop van de jaren aangemeld als vrijwilliger voor allerlei (onderhouds-) klusjes.
Zo zijn er vrijwilligers voor het maandelijkse onderhoud van het talud aan de voorzijde van ons gebouw; vrijwilligers die de prachtige plantenbakken bij de entree van het gebouw verzorgen; vrijwilligers die o.a. die technische klusjes doen, het zogenaamde technische team; vrijwilligers die het sedumdak ter hoogte van gebouw D verzorgen en vrijwilligers die optreden als gastvrouw of gastheer in de Dirigent.

Wilt u zich ook opgeven als vrijwilliger vul dan onderstaand contactformulier in en de webredactie brengt u contact met de andere vrijwilligers.

SCHOONMAKEN VAN HET TALUD

Iedere laatste woensdagochtend van de maand, vanaf 09:00 uur, wordt het talud voor ons complex onderhouden door een flink aantal vrijwilligers. Het zogenaamde talud team.

De laatste werkzaamheden zijn in september verricht. Al het groen is nu in een diepe "winterslaap". Onze werkzaamheden zullen wij weer met volle moed hervatten in maart 2022. Let daarom op de aankondigingen in de rubriek "Laatste Nieuws". Iedereen bedankt voor de inzet en de gezelligheid.

DE PLANTENBAKKEN WEER ALS NIEUW.  

In het kader van Burendag is door Christy Vis (ondersteund door 4 andere bewoners) een paar jaar geleden subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds. Hierdoor konden een aantal vrijwillgers de plantenbakken bij de ingang naar Toren C. weer van nieuwe aarde en prachtige hortensia's voorzien. Diezelfde vrijwiligers onderhouden de bakken peridoiek.

Klik op het plaatje voor een leuke fotoreportage.


HET TECHNISCHE TEAM

In overleg met de bewonersconsulent van Woonzorg rukt het technische team regelmatig uit voor kleine technische klusjes, zoals bijvoorbeeld het vervangen van kapotte lampen in het gebouw, zoals in de hallen, in de gangen en op de verschillende etage. Zij gebruiken daarvoor een speciale gereedschapswagen waarin allerhande gereedschap en uiteraard resreve lampen. Klik op de foto rechts voor een recente foto-reportage.


TUINGROEP SEDUM

In het afgelopen anderhalf jaar hebben vrijwilligsters wekelijks gewerkt in de zogenaamde sedum tuin, de daktuinen ter hoogte van gebouw C en D. Onkruid wieden, sedum laten opkomen aan de ene zijde (de zogenaamde kraamkamer) en weer transplanteren naar de andere zijde. En langzamerhand kwam er een goed resultaat aan de zonzijde, echter minder effect werd behaald aan de schaduwzijde.
Inmiddels is de situatie gewijzigd en is een deel creatief betegeld met een muzieksleutel.
Het andere deel aan de zonzijde heeft nieuwe beplanting, die ook komend voorjaar de nodige aandacht zal vragen en waaraan wij weer met veel plezier zullen werken.
Mede door het enthousiasme van een nieuwe bewoonster zal eveneens het onkruid worden gewied in de daktuin, die met sedum is beplant, aan de zijde E en F.