UW REACTIES/SUGGESTIES/OPMERKINGEN

De webredactie nodigt u uit hier uw opmerkingen, suggesties, kritiekpunten, verhaaltjes of aanmoedigingen te plaatsen.
Denk eraan dat u geen grove, kwetsende, beledigende, seksistische, persoonlijke of anderszins onaanvaardbare taal gebruikt. De redactie behoudt zich in dat geval het recht voor uw inbreng niet te publiceren. Anonieme reacties worden niet geplaatst. Reacties worden na 6 maanden automatisch verwijderd.
Gebruik voor uw reactie het reactieformulier via de knop rechtsboven deze pagina .

ONTVANGEN REACTIES

Ik wil de Heer of Mevrouw bedanken voor het doneren van de tafel en vier stoelen in gebouw E op de eerste etage met toestemming van Woonzorg , top !!!

Maarten en Nanda Pronk.
9 maart 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vol verwachting klopte mijn hart toen ik een mailbericht van redactie@bcdecmponist.nl zag binnenkomen. Eindelijk de conclusie van de grote bewonersenquete waar wij zo lang op hebben gewacht? De taartdiagrammen hadden wij al eerder ontvangen zodat wij al een beetje een idee konden krijgen van de eindresultaten: 86 van de 155 adressen heeft de enquête ingevuld.
Bewonerscommissie: 11,6 % van deze 86 bewoners zegt "ja", "misschien" of "onder bepaalde voorwaarden" interesse te hebben in kandidaatstelling.
Activiteitencommissie: 12,8 % van deze 86 bewoners zegt "ja" of "ja, voor een beparkt aantal dagen/dagdelen" interesse te hebben in deelname aan een Activiteitencommissie.
Vrijwilligers: 39,5 % is bereid zich aan te melden als vrijwilliger. 12,8 % zegt "ja, maar voor een beperkt aantal dagen/dagdelen" en 23,3 % zegt "misschien".
Dit zijn mooie percentages van personen die iets voor alle bewoners van de Componist willen gaan betekenen. Misschien bevindt zich onder de 69 personen die de enquête niet hebben ingevuld ook nog het nodige potentieel.
Het is voor mij geen uitgemaakte zaak dat een bewonerscommissie noodzakelijk is om een activiteitencommissie op te richten. Beide commissies zijn natuurlijk van harte welkom maar als 1 van de 2 niet lukt moet het maar met 1.
Wat er nu moet gbeuren is, volgens mij dan, het volgende: de personen die interesse hebben getoond in de Bewonerscommissie of Activiteitencommissie met elkaar in contact te brengen zodat ze elk in aparte overleggen hun plannen kunnen ontwikkelen zodat die daarna weer voorgelegd kunnen worden aan alle bewoners. Alles geheel volgens de procedures die hiervoor vastgesteld zijn.
Met vriendelijke groet

Piet Musterd
5 december 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naar aanleiding van het voorstel van de heer Zorn:

Graag eerst op basis van de antwoorden van zoveel bewoners op de vragenlijstover de Bewonerscommissie en Activiteitencommissie komen met een eindverslag en met voorstellen aan bewoners.

Louise Hoyng
5 december 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Met enige verbazing lees ik de brief van dhr. Zorn en krijg ik een dejavu.

Mijn advies: leest u eerst eens goed in hoe de procedures dienen te lopen bij het oprichten van een HC en/of een AC. De wijze waarop u dit nu wilt gaan organiseren is niet volgens de regelgeving.En een soortgelijk initiatief heeft al eens eerder bij ons bewoners tot grote frustraties en een "Tachtig jarige oorlog" geleid. Daarnaast is € 3,- per maand per adres mijns insziens nog altijd vrijwillig en niet te verplichten. Er is voor een nieuw op te richten HC al een startbudget beschikbaar, gegenereerd door de vorige bewonerscommissies !
Het initiatief blijft te prijzen echter niet uitvoerbaar op deze wijze. Door de keuze voor de op te richten groepjes krijg je een vorm van "de orde van Vrijmetselaars onder het grootoosten der Nederlanden" dit is niet alleen zorgen voor verdeeldheid het werkt absoluut niet verbindend.
Wellicht een idee om in contact te treden met het LHP? En de juiste procedure te volgen.

Maya Visser
3 december 2020.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beste mensen,

Uiteraard hebben wij de brief van Fred Zorn, welke vandaag op de website is geplaatst, gezien. Fijn dat er initiatieven worden ontwikkeld.
Echter er wordt gerefereerd aan het Tijdschrift TotZo en aan een uitje met de MuseumPlusBus. De MuseumPlusBus rijdt uiteraard niet door de Corona crisis. Hans en ik hadden al wel de bevestiging dat onze aanvraag goedgekeurd was en dat wij als de Componist met een maximaal aantal personen ingedeeld zouden worden. Dit is tot nader orde opgeschort. Het tijdschrift TotZo is speciaal uitgegeven voor de MuseumPlusBus om iedereen toch nog een kijkje te geven in de musea die Nederland rijk is. Wij kregen 50 exemplaren op ons huisadres toegezonden na aanmelding. Dit waren er te weinig voor ons complex. Door een donatie onzerzijds zijn er nog een keer 100 exemplaren toegezonden en door Hans en ondergetekende verspreid. Fred Zorn heeft geen enkele betrokkenheid gehad in deze initiatieven. Wel heeft Fred Zorn onze toenmalige Bewonerscommissie in 2018 getipt dat dit uitje mogelijk was om aan te vragen, wat dus in oktober 2019 is gebeurd door ondergetekende.
Omdat er aL teveel ruis is en is geweest wilden wij dit even duidelijk maken dat alle, lovenswaardige, initiatieven geheel los staan van Hans en ondergetekende, tenzij wij expliciet onze naam vermelden of laten vermelden.

Hans en Christy Vis
j.j.vis.222@gmail.com
3 december 2020.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wat een geweldige website !! Ik hoop dat 'ie nooit verdwijnt ook al is er een Bewonerscommissie.

P.D.Emanuel
29 oktober 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ik wil even melden en mij zorgen maak dat er kinderen van bewoners op verschillende gallerijen lopen, en ik heb ondervonden dat er spullen uit de ruimtes gehaald worden en naar beneden gegooid worden in het bos, onder andere twee tuinstoelen die Arnold kapot en opgeruimd hebben dus lieve mensen waar gaan wij naar toe houd u klein kinderen binnen.

C. Troiano- Charité
22 oktober 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Petje af voor de twee standvastige en vakkundige leden van de webredactie van de Componist. Jullie worden gewaardeerd ! Ongetwijfeld namens veel bewoners,

Mia Meijer
4 september 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onze complimenten voor de prachtige hortensia's. Wij genieten ervan.

Carol en Wil Opperman
12 augustus 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dank voor de enkele reacties die wij hebben ontvangen, persoonlijk, via de mail, telefonisch of via de website. Wij zijn inderdaad gestopt met alles. Hans heeft zich er altijd enorm voor ingezet en natuurlijk heb ik hem hierbij geholpen; zonder hem is niets mogelijk. Uiteraard danken wij de vrijwilligers die zich hebben ingezet. Misverstand is dat wij het niet "jarenlang" hebben gedaan en ook de credits voor het 5-jarig jubileum feest zijn zeker niet alleen op ons conto te schrijven. Pat Houkes, Dries Blommers en Willem van den Berg en vele vele anderen hebben dit hele feest enthousisast op touw gezet, met succes. Helaas komt er, in tegenstelling tot wat in een eerder bericht staat, geen Burendag, dus ook geen afscheid. Dat spijt ons zeer, maar het is niet anders. Blijf gezond en het gaat jullie goed.

Groet Hans & Christy
5 augustus 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wat ik heel erg vind is dat de Dirigent nu voor alle bewoners gesloten blijft. Nu zitten alle bewoners ook met niks meer, wat altijd gezellig was en vrijwillig werd gedaan door twee geliefde mensen. Maar jammer genoeg houdt dat op. Ik betreur het heel erg. Sterkte Hans en Christy, jullie waren goud waard.

Connie Troiano
ccharite@hotmail.com - 30 juli 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ik heb de gemeente gevraagd of er in het plantsoen een kleine blokhut kan komen, een men's cave. Mannen kunnen daar een borrel drinken, sterke verhalen vertellen enz. Ook kunnen er dan misschien 'mannenfilms' worden vertoond. Heb ik 'lotgenoten'? Laat het mij weten of steun mijn idee bij de gemeente.

Fred Zorn
frederikzor@gmail.com, 28 juli 2020.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Christy en Hans, bedankt voor alles wat jullie voor ons als bewoners hebben gedaan.

J.L.Moesman
janenco@planet.nl 28 juli 20202

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________