VASTE ACTIVITEITEN


Nu de zomer praktisch voorbij is en de coronamaatregelen zijn verdwenen, starten we weer met alle vaste activiteiten.

Tijdens de vaste activiteiten, behalve op de woensdagavond en tijdens "Bewegen voor ouderen", kunt u natuurlijk ook gewoon binnenlopen voor een kopje koffie of thee en een gezellige babbel. U bent altijd welkom!!

MAANDAGMIDDAG - CREA MIDDAG

Iedere maandagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur.

Iedereen kan en mag op zijn of haar manier en ideeën de maandagmiddag invullen, en creatief bezig zijn.

DINSDAGMIDDAG - SJOELEN.

Van 13:30 tot 15:30 uur .

WOENSDAGMIDDAG - BEWEGEN VOOR OUDEREN

De groep van 13:00 uur is vol. In de groep van 14:00 uur zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook mannen zijn uiterst welkom.

WOENSDAGAVOND - ZANGKOOR DE COMPONIST

Van 19:30 tot 21:30 uur. Het koor start met zingen op 21 september. Tot de Kerst zullen we vooral bezig zijn met het Kerstrepertoire.

DONDERDAGMIDDAG - KLAVERJASSEN

Vanaf 13:30 uur. Als u mee wilt kaarten dan graag om 13:15 uur aanwezig zijn. Vanaf 6 oktober is ook de bar weer open.

VRIJDAGMORGEN - TEKENEN/SCHILDEREN/ DE REMBRANDTGROEP

Iedere vrijdagochtend van 9:30 - 11:30 uur .

IEDERE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND - HAPPY HOUR

Van 16:00 tot 18:00 uur

De meeste tijden van de activiteiten zijn indicatief en liggen dus niet strikt vast. Heeft u suggesties voor een nieuwe activiteit, laat ons dat dan weten via  BATON@BCDECOMPONIST.NL