DE DIRIGENT WEER GESLOTEN

Door de aangescherpte covid-maatregelen hebben wij helaas moeten besluiten om alle activiteiten weer tijdelijk stop te zetten. Wij kunnen de QR-code niet controleren en/of de bezoekers een zelftest hebben ondergaan. Ook hebben wij gemerkt dat de laatste weken de bezoekers zich niet altijd hielden aan de toen al geldende maatregelen te weten:

  1. mondkapje op
  2. handen ontsmetten bij binnen komst
  3. blijven zitten en afstand houden.

Ook in ons complex zijn er bewoners die sceptisch staan tegenover de maatregelen, maar wij hopen dat de meerderheid onze beslissing zal respecteren. De gezondheid  van ons allen staat voorop.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

De Activiteitencommissie

Maatregelen Activiteiten in de Dirigent

Voor veel evenementen zijn nieuwe maatregelen van toepassing zoals een coronatoegangsbewijs. Maar er is een uitzondering gemaakt voor evenementen die georganiseerd worden in buurt- en wijkcentra. Deze uitzondering geldt voor al onze huidige activiteiten t.w. Crea, Sjoelen , Klaverjassen en Schilderen/Tekenen.
Er zal niet worden gecontroleerd op de QR code.
Ook het gymmen gaat door maar de Gyminstructeur heeft aangeven dat hij wel wil controleren op de QR code

Wel moet er voldoende afstand worden gehouden. De stoelen staan ruim uit elkaar en u wordt verzocht de stoelen niet te verplaatsen. Ook dient u een vaste zitplaats te hebben en niet rond te lopen.

Wij herhalen nogmaals het volgende:   

U bent alleen welkom als u volledig bent gevaccineerd


*    Handen ontsmetten bij de ingang
*    Bij klachten thuisblijven
*    Houd 1,5 meter afstand in acht.


Een nieuw begin !

De Dirigent gaat weer open op maandag 18 oktober a.s.
Voor vaste activiteiten.

Zoals eerder bekend gemaakt heeft de nieuwe activiteitencommissie de goedkeuring van de bewoners en wil zij zo snel mogelijk aan de slag. Er moeten nog wel wat voorbereidingen worden getroffen maar vanaf maandag 18 oktober 2021 is de ruimte weer open voor de bekende activiteiten.

Tevens is er tijdens de crea-middag en het sjoelen een inloop om, onder het genot van een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten.
Voor de organisatie vanhet klaverjassen hebben zich twee personen beschikbaar gesteld. We zoeken nog naar 2 personen zodat zij dan ieder, in overleg, 1x per maand de middag kunnen leiden.

De Activiteitencommissie stelt de veiligheid van alle bewoners voorop. Nu we afscheid hebben kunnen nemen van de 1,5 meter afstand regel, zou de Activiteitencommissie graag zien dat alleen gevaccineerde bewoners aan de activiteiten deelnemen. Of anders, dat niet-gevaccineerde bewoners dit bekend maken en een recente negatieve testuitslag kunnen laten zien. Er zal later meer informatie volgen met betrekking tot de voorwaarden voor andere activiteiten en de prijslijst van de drankjes.

Voor een overzicht van de vaste activiteiten die per 18 oktober a.s. weer van start gaan klikt of tikt u op onderstaande button.


DE UITSLAG VAN DE STEMMING
VOOR DE ACTIVITEITENCOMMISSIE I.O. IS BEKEND !!

Tot 15 september 2021 kon u uw stem uitbrengen voor of tegen de vorming van een nieuwe Activiteitencommissie.
Een ruime meerderheid van de medebewoners gaat dus akkoord met de vorming van de Activiteitencommissie zoals die op de achterzijde van het stembiljet was vermeld.

Helaas is het aantal medebewoners dat zich aangemeld heeft als vrijwilliger nog heel mager. De komende weken zal daarom de werving worden voortgezet.

De activiteitencommissie zal nu voorbereidingen gaan treffen om een aantal (vaste)activiteiten in de Dirigent weer op te starten. Uiteraard zullen daarbij alle geldende COVID-maatregelen zo goed mogelijk moeten worden nageleefd.

U zult over een en ander zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd op de website en via flyers in de hallen en de liften.

De activiteitencommissie dankt alle medebewoners, die hun stem uit hebben uitgebracht, in het in haar gestelde vertrouwen.

Hieronder vind u de uitslag van de stemming.

Aantal
Percentage
Uitgezette stembiljetten151100 %
Terug ontvangen stembiljetten10368,2 %
Akkoord10097 %
Niet akkoord22 %
Ongeldig
11 %