VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Hoewel de temperatuur nog zomers is, nadert het einde van de zomer.
De RIVM heeft inmiddels alle coronabeperkingen ingetrokken. Iedereen is dus van harte welkom in De Dirigent.

Tijdens de vaste activiteiten, behalve op de woensdagavond en tijdens "Bewegen voor ouderen", kunt u natuurlijk ook gewoon binnenlopen voor een kopje koffie of thee en een gezellige babbel. U bent altijd welkom!!

VRIJWILLIGERS

Er is dringend behoefte aan vrijwilligers. Personen die af en toe een keer als gastvrouw of gastheer willen optreden. Met de weinige vrijwilligers die we momenteel hebben, kunnen we de huidige activiteiten niet blijven volhouden. Wilt u ook een handje helpen, meld u dan aan met een briefje in de brievenbus van 251 of stuur een mailbericht naar baton@bcdecomponist.nl. Hoe meer mensen willen helpen, hoe minder we een beroep op u hoeven te doen. Het is bovendien ook heel gezellig werk.

KOOR

Op 14 september aanstaande willen we ook weer starten met het koor. Het repertoire zal dan hoofdzakelijk uit kerstmuziek bestaan. Dankzij een van de deelnemers hebben we gelukkig een pianiste gevonden, die het koor op de repetities wil begeleiden. De kosten bedragen € 15.00 per maand. Voor de maand september slechts € 7,50 . Het koor zal repeteren op woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur. Er zal gewerkt worden aan een kerstoptreden voor alle bewoners van de Componist. Er is nog plaats voor enkele zangers en zangeressen. Als u ook gezellig mee wilt zingen, meld u dan aan met een briefje in de postbus van 251, voor eind augustus. Zet daarin uw voor- en achternaam, huisnummer, telefoonnummer en e-mailadres.


Wat gebeurt er in De Dirigent en wanneer?

KLik op de kalender rechts voor een overzicht.


De eerstvolgende Happy Hour is op 2 december a.s. vanaf 16:00 uurDe activiteitencommissie is dringend op zoek naar medebewoners die bereid en in staat zijn om zo nu en dan als gastvrouw of gastheer op te treden in De Dirigent.

Wilt u nadere informatie over wat er van u wordt verwacht, neem dan contact op met Leny van Deursen via de mail baton@bcdecomponist.nl


TEKENEN EN SCHILDEREN

De Rembrandtgroep

Een van de eerste activiteiten die na de lange sluitingstijd van de Dirigent weer enthousiast aan de slag is gegaan is de Rembrandtgroep. U vindt hieronder een leuke foto impressie van deze enthousiaste amateur-kunstenaars in spé.