HET KLUSTEAM

Het “klusteam” van de Componist heeft heel hard gewerkt om een mooie “werkwagen” te maken. Daarmee kunnen zij diverse klusjes in het gebouw verzorgen om de servicekosten voor ons allen zo laag mogelijk te houden. Op deze foto's ziet u het "klusteam".

LET OP: Het klusteam is er dus nadrukkelijk NIET om klusjes in uw huis te doen. Daarvoor dient u nog steeds zelf zorg te dragen of contact op te nemen met Woonzorg.


HET TALUD TEAM


HET KLUSTEAM


HET LAMPENTEAM

DE PLANTENBAKKEN WEER ALS NIEUW.  

In het kader van Burendag (28 september a.s.) is door Christy Vis (ondersteund door 4 andere bewoners) subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds. Hierdoor konden vandaag een aantal vrijwillgers de plantenbakken bij de ingang naar Toren C. weer van nieuwe aarde en prachtige hortensia's voorzien. Dank jullie wel ! Diezelfde vrijwiligers zullen de bakken vanaf nu ook peridoiek onderhouden.

Klik op het plaatje voor een leuke fotoreportage.

SCHOONMAKEN VAN HET TALUD

Iedere laatste woensdagochtend van de maand, vanaf 09:00 uur, wordt het talud voor ons complex onderhouden door een flink aantal vrijwilligers.  

Woensdag 31 maart a.s. om 9 uur wordt er weer begonnen. Er wordt gezorgd voor koffie met een koekje en wij houden ons natuurlijk aan de COVID-maatregelen.

TUINGROEP SEDUM

In het afgelopen anderhalf jaar hebben vrijwilligsters wekelijks gewerkt in de zogenaamde sedum tuin, de daktuinen ter hoogte van gebouw C en D. Onkruid wieden, sedum laten opkomen aan de ene zijde (de zogenaamde kraamkamer) en weer transplanteren naar de andere zijde. En langzamerhand kwam er een goed resultaat aan de zonzijde, echter minder effect werd behaald aan de schaduwzijde.
Inmiddels is de situatie gewijzigd en is een deel creatief betegeld met een muzieksleutel.
Het andere deel aan de zonzijde heeft nieuwe beplanting, die ook komend voorjaar de nodige aandacht zal vragen en waaraan wij weer met veel plezier zullen werken.
Mede door het enthousiasme van een nieuwe bewoonster zal eveneens het onkruid worden gewied in de daktuin, die met sedum is beplant, aan de zijde E en F.