HUURVERHOGING PER 1 JULI 2020

ANTWOORD OP PETITIE VAN 1 MEI 2020.

Vandaag, 11 juni 2020, heet Woonzorg na 6 weken en 1 rappel eindelijk gereageerd op onze petie van 1 mei 2020 waarin wij Woonzorg verzochten af te zien van de aangekondigde huurverhoging per 1 juli 2020.

Zoals wij al min of meer hadden verwacht is het antwoord kort en bondig " Wij wijzen uw verzoek af".
Het is opvallend dat Woonzorg in haar antwoord zich "met name zorgen maakt over de fysieke kwetsbaarheid van veel van haar huurders en de gevolgen van sociale isolatie een eenzaamheid". Volgens Woonzorg "heeft de meerderheid van van huurders een relatief stabiel inkomen". Daarbij volkomen voorbijgaand aan bijvoorbeeld het feit dat de pensioenen al meer dan 10 jaar niet meer geindexeerd zijn en binnenkort een nieuwe aanzienlijke korting dreigt. De gepensioneerden hebben in de afgelopen tien jaar ruim 20% aan indexatie gemist. En de regeringen hebben dat op geen enkele manier gecompenseerd.

Al met al een zeer teleurstellende maar verwachte recatie die nog schrijnender wordt als men zich realiseert dat gisteren, 10 juni, in de 1e Kamer een motie is aangenomen waarin minister Ollongren wordt opgeroepen de huren per 1 juli 2020 te bevriezen.

Wie hele brief van Woonzorg wil lezen of wil afdrukken klikt HIER.

Deze petitie vindt u nog eens HIER.


BEZWAAR TEGEN HUURVERHOGING

Zoals u hiernaast kunt lezen heeft Woonzorg ons verzoek ,om de huuraanpassing per 1 juli 2020 niet te laten doorgaan, afgewezen.

Helaas hebben wij moeten vaststellen dat het indienen van een collectief bezwaarschrift, al of niet met een handtekeningenlijst, juridisch niet mogelijk is. Zo'n bezwaarschrift zou niet ontvankelijk worden verklaard.

Er rest ons dus niets anders dan invidueel, dus per huurder, eventueel een bezwaarschrift in te dienen vóór 1 juli 2020. Uiteraard alleen als u dat zelf wilt en achter zo'n bezwaarschrift staat.

Er zijn daarom twee bezwaarschriften ontworpen , één voor de gebouwen B. C en D en één voor de gebouwen E. F en G, die u eventueel zelf kunt ondertekenen en versturen.

De twee bezwaarschriften kunt u downloaden, printen, invullen en verzenden door op één van onderstaande links te klikken:

  1. Bezwaarschrift gebouwen B, C en D.
  2. Bezwaarschrift gebouwen E, F en G.

Denk er vooral aan dat u het bezwaarschrift vóór 1 juli 2020 verstuurt.