ENQUÊTE BEWONERSCOMMISSIE/ACTIVITEITENCOMMISSIE.

De inzendtermijn voor de enquête bewonerscommissie/activiteitencommissie is met ingang van heden gesloten. Papieren versies kunnen vanaf heden ook niet meer in behandeling worden genomen.

Het responspercentage is 55,6 %. Van de 155 uitgezette formulieren zijn er 86 teruggekomen. Voorwaar een prima resultaat. Daarvoor danken wij alle respondenten.

De webredactie zal nu de grafieken en de opmerkingen en suggesties, samen met drie medebewoners, verwerken tot een eindrapport. Dat eindrapport zal omstreeks medio november 2020 klaar zijn en ter beschikking worden gesteld aan alle bewoners op de website. Er zal worden gezorgd voor voldoende papieren versies.

Het eindrapport zal vanaf medio november 2020 beschikbaar zijn om te lezen en of te printen door op bovenstaande afbeelding te klikken. Wij zullen u tijdig via de mail of een flyer op de hoogte te stellen wanneer de link actief is.

Nogmaal dank voor uw aller medewerking.

De webredactie.


Laatst bijgewerkt op:


RESPONSPERCENTAGE TOT DATUM HIERBOVEN: 55,6 %