COLOFON

Deze website is gebouwd door en voor de bewoners van

DE COMPONIST

Redactie;

Ger van Dongen

Ernst Leupen

Email: redactie@bcdecomponist.nl

In overleg met Woonzorg is voorlopig besloten dat de website "in de lucht blijft" en actueel zal worden gehouden door de huidige webredactie. Wanneer er te zijner tijd een nieuwe Bewonerscommissie is opgericht en democratisch gekozen zal door dat bestuur worden bepaald of en zo ja door wie de website in stand zal worden gehouden.

Laatst bijgewerkt op: